Home / Modelinstructies voor herroeping

Modelinstructies voor herroeping

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Aminova S.L. c/o CuBuSo B.V., Industriestraat 77, NL-7482 EW Haaksbergen, e-mail: info@juvel-5.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan

Aminova S.L.
c/o CuBuSo B.V.
Industriestraat 77
NL-7482 EW Haaksbergen

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen geen kosten voor de retourzending van goederen. De kosten zijn voor rekening van de consument in het kader van het herroepingsrecht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Voortijdig beëindigen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig voor contracten bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Einde van de herroeping

Hier kunt u het modelformulier voor herroeping als PDF downloaden.

De wettelijke regelgeving hebben geen invloed op de volgende instructies:

Retourzendingen worden uitsluitend op het hiervoor genoemde adres aangenomen. Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van eventuele correspondentie en rekeningpapieren mee te zenden. Daarnaast faciliteert het noemen van uw bankrelatie een snelle terugbetaling. Let op: wanneer u slechts een deel van de geleverde producten intact terugzendt, kunnen eventueel daardoor niet meer geldende kwantumkortingen van het te ontvangen bedrag in mindering worden gebracht. Ter illustratie: u bestelt en ontvangt 3 producten voor €119,85 en zendt daarvan 2 stuks retour. De door u geopende en behouden verpakking wordt dan met de hogere individuele stukprijs van €49,95 gewaardeerd. U ontvangt dus €69,90 retour.

Bevat uw bestelling een gratis product, dan moet bij de uitoefening van het herroepingsrecht ook het gratis product worden geretourneerd. Indien het gratis product niet wordt teruggestuurd, wordt het tegen de geldende prijzen berekend.

Onze klanten waarderen onze service

Gecertificeerde en veilige shop

  • Trusted Shops gecertificeerd
  • Geld-terug garantie
  • Veilig online kopen

Klimaatneutrale verzending

  • Gratis verzending vanaf 4 potten
  • 100 dagen tevredenheidsgarantie
  • Snelle verzending (1-3 werkdagen)