Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

§ 1 Geldingsbereik

(1) De volgende Algemene Voorwaarden zijn onderdeel van ieder contract tussen AMINOVA S.L., Avda. Cortes Valencianas 58, 46015 Valencia (Valencia), Spain, vertegenwoordigd door bedrijfsleider Jarnail Singh Sidhu (hierna te noemen: Aminova) en de klant.
(2) Alle producten en diensten van Aminova zijn uitsluitend onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

§ 2 Contractsluiting

(1) De presentatie van producten, in het bijzonder op het internet, vormt nog geen bindend aanbod van Aminova.
(2) Door te klikken op de knop “Bestelling met betalingsverplichting” maakt u een bindende bestelling van de producten die aanwezig zijn in uw winkelmandje. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant is verzonden per e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

§ 3 Bescherming van persoonsgegevens

Voor de bescherming van persoonsgegevens is de separate verklaring over persoonsgegevens van Aminova van toepassing

§ 4 Levervoorwaarden

(1) De levering geschiedt, in zoverre niet anders overeengekomen, rechtstreeks vanuit het magazijn.
(2) Wanneer er voor Aminova meerkosten ontstaan doordat er een onjuist of onvolledig adres werd opgegeven, dan moeten deze hogere kosten door de klant worden vergoed – tenzij deze niet zelf schuldig is aan de het doorgeven van de foutieve data.

§ 5 Betalingscondities

(1) De koopprijs is direct na het tot stand komen van het contract te voldoen. De betaling vindt per overschrijving (vooraf) of per creditcard plaats.

Betaling per overschrijving vooraf:

Bij bestelling per vooruitbetaling wordt uw bestelling verzonden zodra uw volledige betaling op onze bankrekening is verwerkt. Voor een snelle verwerking verzoeken wij u het betalingskenmerk (te vinden in de bestelbevestiging) aan te geven.

Om uw gegevens te kunnen controleren vindt u hier onze bankrelatie:

Let op: Nieuwe bankgegevens

Rekeninghouder: Aminova S.L.
Bank: HypoVereinsbank München
IBAN: DE86700202700666503538
BIC: HYVEDEMMXXX

Betaling per creditcard

U kunt per creditcard (Mastercard, Visa, VISA electron zoals ook per Prepaid creditcard van de hierboven genoemde merken) betalen. Wanneer u de betaalwijze "creditcard" selecteert wordt u na het aanklikken van de button “Bestelling met betalingsverplichting” doorgestuurd naar de website van onze betalingsdienstaanbieder Computop GmbH. Hier kunt u uw creditcardgegevens ingeven. Het is mogelijk dat u naar uw kaartuitgevende bank wordt doorgestuurd om daar de betaling te bevestigen. Pas nadat u de betaling bij uw bank heeft bevestigd, ontvangt u van ons de bestelbevestiging. Met de bevestiging van uw betaling, wordt het bedrag op uw creditcard als reservering aangeduid. De gegevens worden via een beveiligde verbinding verwerkt. Uw creditcard gegevens worden van ons voor verdere verwerking alleen als pseudo kaartnummers opgeslagen. Nadat de verzending is afgerond wordt het verschuldigde bedrag van uw creditcard afgeboekt.

Betaling via iDEAL

Wanneer u de betaalwijze iDEAL kiest wordt u op het einde van uw bestelling doorgestuurd naar onze PCI-gecertificeerde partner CompuTop (SSL-versleuteld) waar u de gewenste bank kunt uitkiezen, daarna wordt u automatisch doorgestuurd naar uw bank. Bij vergoeding wordt het bedrag teruggeboekt op uw bankrekening. Een voordeel bij deze betaalwijze is dat uw bestelling direct gereed wordt gemaakt voor verzending.

(2) Alle prijzen zijn consumentenprijzen, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

(3) Alle verzendkosten, in het bijzonder voor verpakking, transport en aflevering, zijn tenzij anders overeengekomen, voor rekening van de klant. Alle prijzen en bijkomende kosten worden volgens de op het besteltijdstip geldende prijslijsten van Aminova berekend.

(4) De klant heeft uitsluitend recht op compensatie wanneer de vordering onomstreden en rechtsgeldig is.

Betaling via PayPal

Wanneer u de betaalwijze Paypal kiest wordt u aan het einde van de bestelling naar Paypal doorgestuurd. Heeft u al een Paypal account dan kunt u zich eenvoudig met uw inloggegevens aanmelden en uw betaling voldoen. Heeft u nog geen Paypal account dan is het noodzakelijk eerst een account aan te maken waarna u de betaling bevestigt. Bij vergoeding wordt het bedrag op uw Paypal account teruggeboekt. Een voordeel bij deze betaalwijze is dat uw bestelling direct gereed wordt gemaakt voor verzending.

§ 6 Voorbehoud van eigendom

De producten blijven tot de volledige betaling is ontvangen het eigendom van Aminova.

§ 7 Garantie

Betreffende de garantie gelden de volgende bepalingen:

§ 8 Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Aminova S.L. c/o CuBuSo B.V., Industriestraat 77, NL-7482 EW Haaksbergen, e-mail: info@juvel-5.nl) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan

Aminova S.L.
c/o CuBuSo B.V.
Industriestraat 77
NL-7482 EW Haaksbergen

terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen geen kosten voor de retourzending van goederen. De kosten zijn voor rekening van de consument in het kader van het herroepingsrecht.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Voortijdig beëindigen van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht vervalt vroegtijdig voor contracten bij levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Einde van de herroeping

Hier kunt u het modelformulier voor herroeping als PDF downloaden.

De wettelijke regelgeving hebben geen invloed op de volgende instructies:

Retourzendingen worden uitsluitend op het hiervoor genoemde adres aangenomen. Wij verzoeken u vriendelijk een kopie van eventuele correspondentie en rekeningpapieren mee te zenden. Daarnaast faciliteert het noemen van uw bankrelatie een snelle terugbetaling. Let op: wanneer u slechts een deel van de geleverde producten intact terugzendt, kunnen eventueel daardoor niet meer geldende kwantumkortingen van het te ontvangen bedrag in mindering worden gebracht. Ter illustratie: u bestelt en ontvangt 3 producten voor €119,85 en zendt daarvan 2 stuks retour. De door u geopende en behouden verpakking wordt dan met de hogere individuele stukprijs van €49,95 gewaardeerd. U ontvangt dus €69,90 retour.

Bevat uw bestelling een gratis product, dan moet bij de uitoefening van het herroepingsrecht ook het gratis product worden geretourneerd. Indien het gratis product niet wordt teruggestuurd, wordt het tegen de geldende prijzen berekend.

§ 9 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) Aminova is met uitzondering van beschadiging van leven, lichaam en gezondheid en het nadrukkelijk niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen (overdracht van de producten) uitsluitend aansprakelijk voor schade die door kwade opzet of grof nalatig gedrag zijn veroorzaakt. Dit geldt ook voor daaruit gevolgschade, in het bijzonder voor gederfde inkomsten.
(2) De aansprakelijkheid is behalve bij opzet of grof nalatig gedrag of bij schaden aan leven, lichaam en gezondheid en het nadrukkelijk niet nakomen van essentiële contractuele verplichtingen (overdracht van de producten) beperkt tot de bij contractsluiting normaal te verwachten schade. Daarnaast is de aansprakelijkheid begrensd tot de voor het contract typerende gemiddelde waarde van de schade. Dit geldt in het bijzonder voor gevolgschade, zoals gederfde inkomsten.
(3) De in paragraaf 1 en 2 genoemde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook t.b.v. medewerkers van Aminova en eventuele derden die bij namens Aminova opereren.
(4) De wettelijk vastgelegde verplichtingen t.a.v. productaansprakelijkheid worden niet beïnvloed.

§ 10 Slotbepalingen

(1) Het Duitse recht is van toepassing. Wettelijke plichten in het land van vestiging van de koper blijven van toepassing.
(2) Wanneer specifieke bepalingen van dit contract onwerkzaam of in strijd met de wettelijke regelgeving zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen. De onwerkzame bepaling wordt door de contractpartners vervangen door een bepaling die de intentie van de onwerkzame bepaling op een rechtsgeldige manier het meest benaderd. Deze regeling geldt ook bij aspecten, die door dit contract niet worden afgedekt.
(3) De overeenkomst wordt afgesloten in het Nederlands.

Onze klanten waarderen onze service

Gecertificeerde en veilige shop

  • Trusted Shops gecertificeerd
  • Geld-terug garantie
  • Veilig online kopen

Klimaatneutrale verzending

  • Gratis verzending vanaf 4 potten
  • 100 dagen tevredenheidsgarantie
  • Snelle verzending (1-3 werkdagen)